Värmepumpsmarknaden

Marknad värmepumpar 2012
Försäljningssiffrorna för värmepumpar 2012 är klara.

Enligt SVEP, Svenska Värmepumsföreningen så fortsätter försäljningen av värmepumpar att backa i Sverige under 2012 och mest backar bergvärmepumparna med 23 % på helårsbasis. Orsaken till tappet är ju dels att vi har befunnit oss i en allvarlig lågkonjunktur vilket gör att man inte byter ut eller nyinvesterar i samma utstäckning som tidigare utan kanske avvaktar investering eller reparerar anläggningen. Produktionen av nya villor har heller inte ökat utan snarare tvärtom vilket också skulle kunna vara en påverkande faktor. Den sista faktorn som inverkar är att bergvärmebranschen har haft många goda år och en viss mättnad på marknaden kan skönjas. Det totala värdet på den svenska marknaden för värmepumpar var under 2012, trots allt, hela 5,3 miljarder kronor och då är marknaden för s.k. Luft/Luft-värmepumpar inte medräknad i denna summa.