Markvärmepump

Markvärmepump och Jordvärmepump
Att köpa markvärmepump eller jordvärmepump är en investering som du måste räkna noga på.

En markvärmepump tar sin energi från marken eller jorden, därav namnet markvärmepump och jordvärmepump. I ytskiktet av marken lagras värmen från solen under sommarmånaderna och att använda denna energi för uppvärmning är en gångbar metod för villor med hög energiförbrukning.
Mängden energi, som kan utvinnas, är störst i jord- och markyta med hög vattenhalt. Värmen i marken utvinnes med hjälp av nedgrävda slangar av plastmaterial. En frostskyddad vätska cirkuleras runt i slangsystemet och denna vätska avger värme som samlats upp, till din värmepump. I denna värmepump omvandlas denna vätska till högvärdig energi, som man sedan använder till uppvärmning och att producera varmvatten. Ytjordvärmepump hämtar således sin energi från en nedgrävd slang, oftast en tunnväggig 40 milimeters. Systemet med jord- och markvärme fungerar i övrigt som en bergvärmepump, förutom att solen i allra högsta grad är energikälla. Fördelarna med en värmepump som tar sin energi från jorden är systemet är relativt vanligt, i synnerhet i den södra halvan av Sverige och att det är samma typ av värmepump som används för bergvärmeutvinning vilket betyder att det finns ganska mycket att välja på. Systemet med en värmepump som utvinner sin energi ur jord är att det är driftsäkert och att livslängden är lång. Vilka nackdelar finns det då med denna typ av värmekälla och värmepump? Jo man kan behöva göra ganska stora ingrepp i trädgården. För att anlägga en värmepump där du tar energin från mark eller jord krävs det tillstånd, vilket du som villaägare har ansvar att söka. Oftast kan du få hjälp med denna ansökan av din installatör.

Till startsidan om värmepump