Luft/Vatten

Luft/Vattenvärmepump

Att köpa luft/vattenvärmepump kan vara en bra investering om förutsättningarna är dom rätta! Luft/vattenvärmepumpar har sin värmekälla från Luft-Vatten värmepump Nibeutomhusluften som överförs till villans vattenburna befintliga värmesystem och man kan dessutom få tappvarmvatten. Investeringen är, förhållandevis, låg men systemet fungerar bara ner till -10° grader Celsius. En luft/vattenvärmepump får sin energi ur utomhusluft genom att luft via en eller flera fläktar blåses igenom värmepumpens kondensatorbatteri.

Värmepumpen placeras för det mesta utomhus. Det kan även förekomma att man placerar värmepumpen inomhus och man har då ett s.k. ”Kylbord” utomhus. En fördel är att det finns tillräckligt med energi att utvinna även på mycket små villatomter och totalkostnaden blir, som oftast, ganska behaglig. Vad man bör tänka på är att alla Luft/Vattenvärmepumpar som saluförs på den svenska marknaden inte är byggda för vårt klimat. I vissa kommuner behöver man ett tillstånd för att installera en Luft/Vattenvärmepump.

Energiportalen hittar du alla leverantörer som säljer värmepumpar i Sverige.