Frånluftsvärmepump

Frånluftsvärmepump
Vad är frånluft och hur fungerar det?

För att kunna dra nytta av värmen och energin i luften inomhus så måste huset ha ett ventilerat fäktsystem.
En så kallad självdragsventilation måste även kompletteras med ett funktionellt ventilationssystem.
Frånluftvärmepumpar ger en ökad ventilation av ditt hus och reducerar,som oftast, problemen med mögel, fukt och radongas vilket är en av de stora fördelarna med en frånluftsvärmepump. Den största besparingen gör man om man tillvaratar den utvunna värmen för både varm- och radiatorvatten och sådana värmepumpar finns sammanbyggda i en enhet.