Borra energibrunn

Borra energibrunn

Att borra en energibrunn är inte enkelt… Om man funderar på att installera bergvärme till sin villa eller sin jordbruksfastighet måste man först borra energibrunn. En energibrunn brukar borras mellan 100-250 meter ner i marken. Hur långt ner man skall borra beror berggrundens nivå men, självklart även vilka effektbehov borrhålet ska klara.

Borra energibrunn för bergvärme

Borra energibrunn för bergvärme
Bergvärme funkar på så sätt att i berggrunden finns lagrad värmeenergi som från början kommer från solljuset och temperaturen på 60-200 meters djup ligger på mellan 2 och 8 grader konstant under året oavsett vilken årstid det är. borra energibrunn, bergvärmeNär man skall borra energibrunn så borras hålet i marken ända ner till berggrunden och för att man skall kunna få effekt av värmen i berget så borras ett hål vilket brukar benämnas med ”Energibrunn”. I det ca 1,5 dm breda borrhålet släpps det ner en dubbelvikt slang som är fylld med vatten och frostskyddsvätska (vanligtvis är detta glykol). Bergvärmepumpen funkar på så sätt att vatten-blandningen i slangen pumpas upp till berg-värmepumpen och när vattnet kommer upp i bergvärmepumpen börjar köldmediet i bergvärme-pumpen att koka då detta köldmedia har en mycket låg kokpunkt. Vattenångan som bildas av kokningen leds in i bergvärmepumpens kompressor där ångan samlas upp och trycket höjs och när temperaturen i kompressorn når virka 50 grader Celsius, skickas det värmda vattnet ut i ledningarna i huset (element och golvvärme) Man skulle kunna påstå att för varje kWh el som man tillför berg-värmepumpen så genererar den cirka 3 kWh värme. Detta måste ju betraktas som en ganska bra ränta på insatt effekt! Beroende på husets energibehov så måste man dimensionera bergvärmepump och större hus kräver ju självklart mer energi då det är mer yta att värma upp.

Om man vill ha en uppskattning om hur mycket allt kommer att kosta, netto/netto, så kan man räkna fram rotavdraget med ”schablon” som Skatteverket har utarbetat.