Bergvärmepump

Bergvärmepump

Att köpa en bergvärmepump kan vara enkelt. Att trimma anläggningen och få en bra värmeekonomi däremot, har många gått bet på…

När man står i begrepp att köpa en värmepump och kanske inser att en bergvärmepump förmodligen är den ekonomiskt mest fördelaktiga investeringen som man kan göra är det ett antal ”osäkra faktorer” som man kanske har svårt att kalkylera i läge ett. BergvärmepumpSom namnet bergvärmepump antyder, tar en bergvärmepump sin energi från berget och då måste man borra en energibrunn och ett rätt så djup hål i berget vilket kan medföra en hel del problem. Hur långt ner är det innan det blir berg? Vilken typ av berg är det? Kan jag få ett fast pris på hela installationen inklusive borrningen? Vågar man chansa med löpande räkning? Läs mer om kostnader att borra för bergvärme. För att borra ett hål i berget på mellan 50 och 100 meter krävs tillstånd. När borrningen och installationen av din bergvärmepump är färdig börjar fas två, intrimningen av systemet. Här har man hört villaägare som efter flera år fortfarande inte har fått ordning på grejerna och självklart påverkar detta kalkylen negativt. Sedan en tid tillbaka utgår, fram till år 2010, ett s.k. konverteringsbidrag från Boverket när man byter till värmepump (från elburet till vattenburet). Hos länsstyrelsen kunde man tidigare ansöka om stöd för att konvertera från direktverkande elvärme till fjärrvärme, vattenvärmepump, bergvärmepump, sjövärmepump, jordvärmepump eller biobränsle men detta bidrag är numera borttaget och i stället kan man använda vårt omdiskuterade ROT-avdrag. När det gäller installation av bergvärme och en bergvärmepump har man Skatteverket utarbetat schablonmässiga avdrag som skall fungera på ett sätt som gör att det inte skall manipuleras med kostnaderna som avser arbete eller produkter. Att investera i en bergvärmepump höjer värdet på din fastighet tämligen markant och investeringen brukar skrivas av på cirka 20 år.

Här kan du se en film från Nibe som förklarar hur en bergvärmepump fungerar.