Bergvärme borrning kostnader

Bergvärme borrning kostnader

Borrdjupet spelar stor roll

När du skall borra efter bergvärme har det självklart stor inverkan på kostnaden om du behöver borra ett djupare hål. Denna kostnad är dock ganska ”enkel” att räkna ut (i efterhand). Bergvärme borrning kostnaderOftast förutsätter priserna, hos de flesta borrare, att det maximalt är 4 meter till fast berg och prissättningen är tämligen standardiserad, d.v.s. att de första 100 m kostar någonstans mellan 25 000-35 000 kronor och att varje 10 m ytterligare ligger på cirka 2 500 kr – 3 000 kr. Vad som sedan kan tillkomma är bortforsling av ”borrkax” eller om det behövs en lyftkran för att kunna få in maskinerna på den plats på tomten där det skall borras för bergvärme. Det kan självklart även uppkomma kostnader för att återställa gräsytor efter borrutrustningen mm. När du jämför priserna mellan de olika borrarna så var noga med att ta reda på om företaget har F-skattebevis och om priserna är med eller utan moms. Kan ju självklart även vara bra om du kollar upp några referenser på tidigare gjorda borrningar.

BRANSCHORGANISATION
Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation, Geotec är den största sammanslutningen inom Norden, av fristående borrentreprenörer som har cirka 80 medlemmar i Norden med tyngdpunkten i Sverige. Medlemmarna bedriver entreprenader inom energiborrning, vattenborrning, grundläggning och projektering.

CERTIFIERADE BORRARE
Under hösten 2004 startade svenska myndigheter certifiering av brunnsborrare. Certifikatet är personligt och det ställs krav på genomgången utbildning samt yrkeserfarenhet. Branschorganisationen Geotec arbetar aktivt för att medlems-företagen snabbt skall öka andelen certifierade borrare i sin personalstyrka genom kontinuerlig satsning på tillämplig utbildning. Medlemsföretaget måste vara en välkänd och seriös entreprenör och dess arbetsledare måste ha minst tre års branscherfarenhet av borrning och inneha som absolut lägsta nivå inneha AB-brunnsborrarcertifikat. Medlemsföretaget måste dessutom ha, av Geotec godkända, ansvars- och miljöansvarsförsäkringar samt erforderliga produktförsäkringar och medlemsföretaget måste självklart även följa av Geotec fastställda normer och garantier för brunnar.

Här kan du se en aktuell aktuell lista över alla certifierade borrare

FACKTERMER  INOM BERGVÄRME BORRNING KOSTNADER

Kollektorslang – Foderrör – Inspektionsbrunn –
Borrlock – Bottenvikt – Frostskyddsvätska