Att köpa värmepump är, för de flesta av oss, något som vi inte helt förstår oss på. Vi behöver hjälp!

När man bläddrar i villatidningarna ser man allt som oftast att det är värmepump leverantörerna som dominerar och har de största och fetaste annonserna. Alla leverantörer av värmepump har sina ”unika säljtricks” och unika tekniska egenskaper men vad är det egentligen som jag som konsument skall titta på? värmepump och bergvärmeEn bransch som detta med värmepump kan man säga har mognat och det finns allt mindre risk att du blir lurad att betala ett överpris för din nya värmepump. Den stora risken däremot består i att man levererar en, feldimensionerad värmepump till ditt hus. Vanligtvis finns det 2-3 möjliga alternativ till värmepump som skulle kunna gå att applicera i just ditt hus och som oftast är en av dessa ”mindre bra”.

Bergvärme, ett bra alternativ?

Direktverkande el? Sitter du med direktverkande el som uppvärmning är det ju kanske inte precis att det är att installera en Luft/vatten värmepump som är det första som man funderar på, då det för med sig massor av arbete, kostnader och systemförändringar.  et behöver dock inte vara ekonomiskt felaktigt att konvertera till vattenburet värmesystem, då detta rimligtvis borde höja värdet på ditt hus och detta tar man sällan med i kalkylen, vilket kan anses vara felaktigt. Dessutom utgår det numera, fram till 2010, ett konverteringsbidrag från Boverket när man byter till värmepump (från elburet till vattenburet).

Hos Boverket kan du ansöka om stöd för att konvertera från direktverkande elvärme till fjärrvärme, bergvärme, sjövärme, jordvärmepump eller biobränsle.

En konvertering från direktverkande el till vattenburen värme med värmepump borde, åtminstone, kalkyleras på en 20-årsperiod. Kan man spara cirka 10 000 KwH per år borde alltså en investering i en värmepump vara betald inom denna tidsperiod, troligen mycket tidigare. Här kan man se försäljningen av värmepumpar i Sverige under 2012